Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Habad Ebreju privātā vidusskola

Nosaukums: Habad Ebreju privātā vidusskola
Atrašanās vieta: Lāčplēša 141, Rīga
Dibināšanas gads: 1994.
Skolēnu skaits: 90
Skolotāju skaits: 24
Direktors: Edīte Blohasystem/application/uploads/image/Habad ebrejuvdsk_/skolas_direktore.jpg

Šobrīd skola ir Latvijas Izglītības ministrijas akreditēta vidējās izglītības iestāde, kurā darbojas arī pirmskola. Skola ir privātā izglītības iestāde ebreju bērniem. Izglītības iestādes nosaukums raksturo skolas būtību. Tā tika dibināta ar Ļubavičas Rebe svētību, kurš bija Habad Hasidisma kustības priekšgalā. „Habad” ir trīs vārdu abreviatūra: „Hohma” – gudrība, „Bina” – saprašana, „Daat” – zināšanas. Šie ir trīs pamataspekti, kuri jāsaprot un jāapzinās ne tikai bērniem, bet arī visiem pieaugušajiem.

„Mūsu skola ir mazākumtautību skola, kuras izglītības programmā līdzās vispārizglītojošiem priekšmetiem ietilpst ebreju vēsture un tradīcijas, ebreju ētika un filozofija, ebreju literatūra un kultūra,” stāsta direktore. „Šeit bērni apgūst arī savas tautas valodu – ivritu. Absolvējot mūsu skolu, skolas beidzēji bez grūtībām iestājas Latvijas augstākās izglītības iestādēs, pārvaldot latviešu un angļu valodu un brīvi orientējoties dabaszinību priekšmetu cikla priekšmetos.” Skolā ir trīs bilingvālās izglītības veidi: krievu/latviešu valoda, angļu/ivrita valoda, ivrita/latviešu valoda. „Tas palīdz izglītojamajiem pārvarēt valodas barjeras. Taču, lai veiksmīgi realizētu uzstādītos uzdevumus, esam izstrādājuši un licencējuši skolas programmu modeļus visiem posmiem – pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas posmam. Tāpat skolēni piedalās pilsētas olimpiādēs, kurās saņem apbalvojumus. Kārtojot valsts eksāmenus par pamatskolas un vidusskolas kursu, skolēni saņem sertifikātus ar augstiem rezultātiem.”

system/application/uploads/image/Habad ebrejuvdsk_/purims.jpgLiela uzmanība skolā tiek pievērsta nacionālā mantojuma saglabāšanai. Jau bērnudārzā bērni uzzina, kādas ir nacionālās tradīcijas, ebreju svētki un tradicionālās lūgšanas, kā arī atšķirības starp ebreju un gregoriāņu kalendāru. „Bērni ar baudu un mīlestību gatavojas vispriecīgākajiem gada svētkiem – Purimam,” stāsta direktore Edīte Bloha, „bet pēc tam ar lielu nepacietību gaida gada visgaišākos svētkus – Hanuku.” Janvāra beigās / februāra sākumā iestājas Tu-Bi-Švat (koku jaunais gads). Šī svētku diena kļuvusi par vienu no mīļākajām skolā. Erec Israel ir ilggadēja tradīcija stādīt kociņus, un arī Habad ebreju privātās vidusskolas skolēni pie skolas stāda dažādus augus un savas skološanās laikā vēro to augšanu.

system/application/uploads/image/Habad ebrejuvdsk_/hanuka.jpgSeptembris skolā atnāk ne tikai ar jaunā mācību gada sākumu, bet arī ar jauna ebreju gada sākumu. Atzīmējot svētkus, bagāto ebreju kultūru iepazīst ne tikai ebreji, bet arī visas Latvijas iedzīvotāji. Piemēram, Hanuka tiek svinēta Latvijas pilsētās ar Hanukas svečtura aizdedzināšanu pilsētu laukumos un skvēros. „Gribētu atzīmēt, ka mūsu skolas izglītojamie labi pārzina Latvijas valsts vēsturi. Katru gadu Latvijas Republikas neatkarības dienā vecāko klašu skolēni gatavo ne tikai svētku koncertus, bet arī informatīvās stundas jaunākajām klasēm. Sākot no jaunākajām bērnudārza grupām, bērni gatavo dāvanas un svētku koncertus par godu Mātes dienai, kaut arī ebreju tradīcijās nav šādu svētku.”

Viena no skolas vērtībām ir bibliotēka, kurā ietilpst ne tikai mācību literatūra, bet arī ļoti daudz ebreju mākslas un kulta grāmatu, ebreju mūzikas disku un DVD vai kasešu ar ebreju filmām. Šie materiāli ir pieejami ikvienam interesentam.

„Mūsu izstrādātā mācību programma ir Latvijas un ebreju izglītības apvienojums, kas ļauj skolēniem saglabāt savu nacionālo identitāti un iekļauties Latvijas sabiedrībā. Vairākums mūsu skolēnu turpina izglītību Latvijas augstākās izglītības iestādēs, tāpēc gribētu secināt, ka skola atbilst vecāku prasībām par bērnu audzināšanu un nepieciešamo izglītību.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Apzinos, ka no manis, skolotājas, ir atkarīgs tas, vai bērns iemīlēs skolu, vai būs attaisnojušās viņa vecāku cerības.
Jeļena Platonova, Rīgas Ostvalda vidusskolas sākumskolas skolotāja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.