Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Daugavpils 9. vidusskola Daugavpils 9. vidusskola

Nosaukums: Daugavpils 9. vidusskola
Atrašanās vieta: 18. novembra 47, Daugavpils
Dibināšanas gads: 1951.gads
Skolēnu skaits: 640
Skolotāju skaits: 48
Direktors: Silvija Birjulina

 

Skola ir pilsētas centrā. Daugavpils 9. vidusskolā mācās dažādu tautību pārstāvji – 67% krievu, 15% latviešu, 12% poļu, mācās arī ebreji, čigāni, lietuvieši. Par skolas priekšrocību skolas kolektīvs uzskata faktu, ka skolas direktore ir latviete. Tieši tāpēc skolas kultūrvidē jaušams latviskais gars: pamatīgums, sakārtotība, garīgums un labestīgums. Turklāt kopš 1990. gada skola ir starptautiskās studentu apmaiņas programmas AFS locekle (pirmā pilsētā un viena no pirmajām valstī). Katru gadu viesstudentu klātbūtne piešķir skolas gaisotnei īpašu kolorītu: skolēni kļūst iecietīgāki, mācās rūpēties par cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši īpašos, pat ekstremālos dzīves apstākļos.

„Mūsu skolu vienmēr ir atzinuši par demokrātisku un skolēnus par atklātiem un brīvdomīgiem gan vecāki, gan pašmāju un citu skolu audzēkņi,” stāsta skolas direktore Silvija Birjulina, „esam viena no pirmajām starp pilsētas skolām, kas izkopusi angļu valodas apguves tradīcijas, tāpēc mūs bieži dēvē par „angļu skolu”.” Sadarbība ar Norvēģu skolu, studijas Lielbritānijā, Austrālijā, Vācijā, Francijā, ASV pēc skolas beigšanas, kā arī skolas gados ir tipiska Daugavpils 9. vidusskolas iezīme. Arī vairāki skolas pedagogi bijuši ārzemju braucienos pilnveidot savu profesionālo kompetenci. Bijusī sākumskolas skolotāja Valentīna Domaševa ir izdevusi mācību grāmatu sēriju, kuru savā darbā izmanto daudzu Latvijas skolu skolotāji sākumskolā.

Īstenojot mācību programmas, skola izstrādājusi savu īpašo modeli. No 1. klases jau kopš 1970. gada skolēniem ir iespēja apgūt angļu valodu, bet 5. klasē pēc izvēles sākt mācīties arī otru svešvalodu – vācu vai franču. „Runājot par bilingvālo izglītību, skolai arī ir savs īpašs viedoklis – pēc iespējas vairāk un agrāk rast iespējas skolēniem dot dziļas un noturīgas latviešu valodas zināšanas un tikai tad tās plaši izmantot citu mācību priekšmetu apguvē,” stāsta direktore.

Skolas tradicionālie un mīļākie svētki ir Ziemassvētki, jo gatavošanās tiem sākas ar adventes pirmās sveces aizdegšanu. Klasēs notiek Labestības stundas sveču gaismā un labdarības akcijas. Netiek aizmirsts neviens: ne bērnunami, kuriem tiek rīkotas rotaļlietu akcijas, ne vecie skolas skolotāji pensionāri, kuriem vienmēr tiek sarūpētas dāvaniņas un gardumi, ne dzīvnieku patversmes iemītnieki. Ziemassvētku sarīkojumi ir klusi, izjusti un emocionāli, jo turpinās gavēnis, bet acīs ir jau savāds mirdzums gaišā Ziemassvētku brīnuma gaidās. Katoļu Ziemassvētku laiku turpina pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētki. Skola sadarbojas ar Jaunbūves vecticībnieku draudzi, kas janvārī skolēniem piedāvā īpašos kristīgos dziedājumus. Gandrīz visu klašu skolēniem tiek dota iespēja apmeklēt Baznīcu kalna dievnamus, tikties ar mācītājiem, iepazīties ar katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un luterāņu konfesiju tradīcijām un rituāliem.

Taču skolas dzīve nav iedomājama bez latviskā kultūras mantojuma iepazīšanas un saglabāšanas. Dažas no tradīcijām skolā: Mikeļdienas un Mārtiņdienas tirdziņi, sadziedāšanās dziesmu konkursi, latviešu vēstures un kultūras dekādes un pilsoniskās nedēļas. Īpaša nozīme ir arī skolas latviskam noformējumam.

„Par galveno negatīvo aspektu integrācijas procesā viennozīmīgi varu minēt viendabīgo pilsētas vidi,” stāsta Silvija Birjulina, „skolēni sūdzas, ka latviski viņi var runāt tikai skolā stundu un pasākumu laikā. Lai arī pilsētā cenšas izmantot latviešu valodu, tā bieži ir ļoti kļūdaina. Bet, neskatoties uz to, pēc skolēnu nokļūšanas latviskā vidē problēmu ar latviešu valodas izmantošanu viņiem nav.”

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Brīdī, kad centralizētajā eksāmenā pazuda daiļliteratūras teksta analīze, lai imitētu veiksmīgu integrāciju, jo eksāmens ir jākārto arī mazākumtautību programmas apguvušajiem, krietni vien saruka arī literatūras stundu skaits skolās, pārdalot tās par labu valodas apguvei vai eksaktajiem priekšmetiem.
Iveta Ratinīka, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.