Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Daugavpils 15. vidusskola Daugavpils 15. vidusskola

Nosaukums: Daugavpils 15. vidusskola
Atrašanās vieta: Valkas iela 4, Daugavpils
Dibināšanas gads: 1978. gads
Skolēnu skaits: 800
Skolotāju skaits: 67
Direktors: Josels Dunaveckis

 

Materiāls tapis sadarbībā ar skolotāju Santu Lukaševiču

Nereti skolu dēvē par skolēnu otrajām mājām. Te viņi pavada dienas lielāko daļu un, kā nu kuram sanāk, gūst dzīves gudrības. Daugavpils 15. vidusskola ir mājas 800 skolēniem, tā skolēnu skaitā ir viena no lielākajām Daugavpils skolām. Vidusskola ir izbūvēta ļoti izdevīgā vietā – gan autobusu, gan tramvaju pieturas atrodas pārdesmit metru attālumā. Iespējams, tāpēc skolā mācās bērni no dažādiem pilsētas mikrorajoniem, kā arī no Daugavpils novada.

Ar skolotājiem skola patiesi lepojas. Vairāki pedagogi te strādā jau kopš skolas atvēršanas, turpina uzturēt tradīcijas un draudzīgo, profesionālo noskaņu kolektīvā un, ejot laikam līdzi, izmantot mācību darbā arī jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas. Vairums kabinetu ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, ērtām, jaunām skolas mēbelēm, mūsdienīgām ierīcēm, kuras tiek izmantotas eksakto zinātņu stundās.  

Šobrīd skola realizē vienu pamatizglītības programmu – mazākumtautību pamatizglītības programmu ar padziļinātu informātikas apguvi. Pamatskolā skolēni padziļināti apgūst informātiku, taču skola ir ieguvusi licenci mācīt informātiku arī 1.–4. klašu skolēniem. Savukārt vidusskolā tiek realizētas divas vispārējās vidējās izglītības programmas – vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu.

Skola īsteno 3. mazākumtautību izglītības programmas modeli, kura izvēlē galvenais bija skolēnu vecāku viedoklis, kā arī skolotāju gatavība mācīt savu priekšmetu bilingvāli vai latviešu valodā. Lielu atbalstu skolotājiem bilingvālās izglītības realizēšanā sniedza un vēl joprojām sniedz Daugavpils Bilingvālās izglītības centrs, LAT-2 kursi skolotājiem, dažādi pieredzes apmaiņas semināri, kā arī skolotāju gribasspēks un pašizglītošanās. „Bilingvālā mācību procesa realizēšana skolā noris veiksmīgi,” apstiprina direktors Josels Dunavickis. „Pēdējos gados veiktās aptaujas skolēnu vidū norāda, ka viņu latviešu valodas zināšanu līmenis ir paaugstinājies, viņi izprot stundas materiālu latviešu valodā, un galvenais nopelns šeit ir tieši skolotājiem. Piemēram, vēstures skolotāja Svetlana Beketova ir izstrādājusi metodiskus materiālus sava priekšmeta mācīšanai latviešu valodā, daži skolotāji ir izveidojuši vārdnīcas ar visbiežāk lietojamajiem terminiem savos priekšmetos. Bilingvālais mācību process varētu noritēt vēl veiksmīgāk, ja Daugavpils pilsētā būtu latviešu valodas apguvei nepieciešamā vide,” norāda direktors.

 Valodas pēcpusdienas

Latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai audzēkņiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes – gan sarīkojumi skolā, gan atklātie pasākumi pilsētā. Jau divus gadus pēc kārtas skolas bilingvālās izglītības koordinatore organizē pilsētas atklātos pasākumus – valodas pēcpusdienas, kad gan 15. vidusskolas skolēni, gan citu pilsētas skolu audzēkņi spēles veidā var „izstaigāt” Latvijas pagātnes, kā arī tagadnes dzīves takas. Skolas parlamentārieši ir izveidojuši spēli „Tava dzimtene”, kuru izspēlē kopīgi ar jaunāko klašu skolēniem. Parasti tas notiek katru novembri, jo spēle ļauj iepazīt valsts kultūras un citas bagātības. Skolas avīze „Pjatnaški” ir bilingvāls izdevums, un katras avīzes numurā atrodams kāds raksts arī par latviešu kultūras novitātēm. 2007./2008. m. g. skolas avīze bija atzīta par labāko skolas avīzi pilsētā.

Lielu darbu skolēnu integrācijā Latvijas sabiedrībā veic paši skolotāji. Vairāk nekā 10 gadus par skolas muzeju rūpējas sākumskolas skolotāja Irina Vasiļjeva. Katru vasaru skolotāja cenšas apceļot vēl kādu nezināmu Latgales vietu, lai par redzēto pastāstītu skolēniem, darba kolēģiem un varbūt kāds materiāls varētu papildināt arī skolas muzeja krājumus.

Savukārt saglabāt slāvu kultūru palīdz krievu valodas un literatūras skolotāju organizētie pasākumi un ārpusklases nodarbības. Katru gadu oktobrī skolā notiek pilsētas atklātais pasākums „Liceja diena”, kas veltīts A. Puškina piemiņai. Tas pulcē daudzu pilsētas skolu jauniešus. Krievu rakstniekiem tiek veltīti literāri vakari. Pagājušajā mācību gadā šāds vakars tika veltīts krievu dziedātājam un dzejniekam V. Visockim. Aktīvi mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanā iesaistās krievu valodas skolotāja Nataļja Postojeva. Skolotāja katru gadu rudenī organizē braucienus uz Mihailovsku un citām krievu rakstnieku memoriālām vietām. Skola aktīvi sadarbojas ar Daugavpils Krievu namu, organizē ekskursijas, tā skolēniem dodot iespēju iepazīt slāvu kultūras vērtības, tostarp dziesmas un pat slāvu ēdienus. Masļeņicas svinēšana arī ir kļuvusi par skolas tradīciju, tajā piedalās ne tikai jaunāko klašu skolēni, bet arī skolēnu vecāki. Notiek dažādas atrakcijas, un tiek ceptas pankūkas.  

Pašreiz viena no populārākajām saziņas valodām pasaulē ir angļu valoda, tāpēc skola ne tikai nodrošina tās apguvi, bet jau 5. gadu pēc kārtas maijā organizē pilsētas atklāto pasākumu „Mēs Eiropā”. Direktors uzsver, ka skolēniem un arī skolotājiem ir bijusi lieliska iespēja iesaistīties divos lielos starptautiskos „Comenius” projektos 2007.–2009. m. g. – „Citas valstis, citas paražas: svētku kultūra daudzkultūru skolās” un „Tiltu veidošana Eiropā”. Projektā iesaistītās dalībvalstis: Latvija, Čehija un Vācija. Iespēju apmeklēt Čehiju un Vāciju, dzīvot viesģimenēs, iepazīt citu tautu kultūras vērtības un mentalitāti izmantoja vairāki skolas skolēni, jo spilgtās atmiņas, bagātās emocijas ir vērtīgs ieguvums.

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Cilvēki, kas iesaistās erudītu konkursos, savā dzīvē iesaistās arī jebkurā citā aktivitātē, turklāt viņu mācību, vēlāk darba karjera attīstās sekmīgāk.
Anita Zaļaiskalne, Latvijas Erudītu līgas prezidente


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars šajā darbā ir izveidots kā aizmāršības tēls. Bet Kristīne kā idioloģiska persona, kam sliktas īpašības praktiski nav novērojamas.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.