Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Birznieku pamatskola Birznieku pamatskola

Nosaukums: Birznieku pamatskola
Atrašanās vieta: Miera iela 28, Mirnija ciemats, Laucesas pagasts, Daugavpils novads
Dibināšanas gads: 1962.
Skolēnu skaits: 86
Skolotāju skaits: 14
Direktors: Pāvels Vageļs

system/application/uploads/image/Birznieku pamaskola/3_web.jpg

Birznieku pamatskola ir neliela lauku skola 10 km attālumā no Daugavpils. Šajā mācību gadā skolā mācās 68 skolēni un 18 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu. Mirnija ciematā bērnudārza nav, tāpēc šīs grupas audzinātājai ir svarīga loma – sagatavot bērnus mācīšanai bilingvālajā skolā. „Tas tiešām ir ļoti svarīgi, jo bērni savus pirmos vārdus latviski iemācās tieši šeit,” uzsver Pāvels Vageļs. „Mūsu izglītības iestāde ir daudznacionāla tiešā nozīmē. Mācīties skolā atnāk bērni no dažādu tautību ģimenēm – krievu, baltkrievu, poļu, latviešu, čigānu. Gan mājās, gan pagalmā viņiem apkārt ir krievu vide, tāpēc skola ir vienīga vieta, kas dod iespēju sākt pirmos soļus integrācijai latviešu vidē.”

Skola realizē divas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu un mazākumtautību pamatizglītības programmu. Pēc vietējās situācijas analīzes un skolēnu, vecāku anketēšanas veiksmīgākai latviešu valodas apguvei skolas pedagogu kolektīvs izvēlējās 2. modeli. Īstenojot programmu, visi mācību priekšmeti, izņemot valodas, literatūru, fiziku un ķīmiju, tiek pasniegti bilingvāli. „Skolā strādā profesionāls skolotāju kolektīvs, kas spēj pasniegt mācību priekšmetus latviešu valodā un bilingvāli. Visi skolotāji paaugstina savu kvalifikāciju izglītojošos kursos un semināros. Vairāki pedagogi ir apguvuši papildus specialitātes, četri pedagoģi ieguvuši maģistra grādu. Un, analizējot mūsu absolventu tālākās gaitas, secinām, ka izvēlētais programmas modelis ir pareizs. Skolēni veiksmīgi turpina mācības dažādās Latvijas izglītības iestādēs.”

system/application/uploads/image/Birznieku pamaskola/4_web.jpgPilsoniskā audzināšana un latviešu kultūras un tradīciju izzināšana notiek ne tikai mācību stundās, bet arī ārpusklases darbā. Skolēniem ir iespēja radoši izpausties leļļu un dramatiskā teātra nodarbībās, vokālajā ansamblī, floristikas un „Prasmīgo rociņu” pulciņos. Skolā tiek organizētas zīmējumu un radošo darbu izstādes. Katru gadu tiek rīkots Mārtiņdienas tirgus, kurā skolēni pārdod pašu darinātas mantas, izaudzētos dārzeņus un augļus. Latvijas neatkarības dienu Birznieku pamatskolas kolektīvs svin kopā ar Laucesas kultūras namu. Par labu tradīciju kļuvusi ikgadēja skolēnu piedalīšanās Dzejas dienās, kuras notiek Raiņa mājās Birķeneļos. Ar Laucesas pagasta pašvaldības atbalstu skolēni apmeklējuši vairākas Latvijas pilsētas un ievērojamas vietas – Rīgu, Ventspili, Kuldīgu, Siguldu, Tērveti, Cēsis, Aglonu un Rundāles pili.

„Pedagogu kolektīvs labi saprot, ka, iepazīstot latviešu kultūru un mācoties latviešu valodu, skolēni nedrīkst zaudēt arī savu nacionālo identitāti, tāpēc mazākumtautību tradīcijas netiek aizmirstas.” Skolēni katru gadu piedalās Daugavpils Krievu nama organizētajos konkursos un pasākumos. Pagājušajā mācību gadā tika iegūtas godalgotas vietas zīmējumu un radošo darbu konkursā „Krievu pasaku lādīte”. Interesanti pasākumi tiek organizēti arī krievu valodas un literatūras nedēļā. Daudzus gadus skola piedalās krievu kultūras svētkos „Tatjanas diena”. Šinī mācību gadā Birznieku pamatskolas skolēni saņēma 2. un 3. vietu zinātniski pētniecisko darbu konkursā divās nominācijās: „Krievu likteņi Latvijā” un „ Mana dzimta”. Pagājušajā mācību gadā saņemta atzinība arī Daugavpils universitātes rīkotajā konkursā „A. Puškina un N. Gogoļa mantojums un krievu pasaule”. Par uzvaru starptautiskajā projektā „Dažādi ezeri – kopējās vērtības” 2008. gada vasarā pieci skolas skolēni saņēma pārsteidzošu balvu – iespēju veselu nedēļu pavadīt Pleskavas ekoloģiskajā nometnē.


E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kā ieviest dzīvesspēku skolā, ir skolas vide, kurā izrāda rūpes un atbalstu.
Zelanu Montminī (Zelana Montminy), grāmatas „21 diena pretī dzīvesspēkam” autore


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.