Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Biķernieku pamatskola Biķernieku pamatskola

Nosaukums: Biķernieku pamatskola
Atrašanās vieta: Daugavpils novada Biķernieku pagasts, Biķernieki
Dibināšanas gads: 1919.gads
Skolēnu skaits: 85
Skolotāju skaits: 16
Direktors: Mihails Korsaks

 

    Biķernieku pamatskolas pirmsākumi meklējami ap 20. gadsimta sākumu, kad Krivošejevas ciemā tika nodibināta pirmā tautas skola. Savā pastāvēšanas laikā skola vairākkārt tika reorganizēta, mainoties arī nosaukumam: tā bija gan sākumskola, gan sešgadīgā un septiņgadīgā skola, gan arī vidusskola.

No 1994./1995. mācību gada skola tika pārveidota par pamatskolu. Te iekārtoti 14 mācību kabineti, bibliotēka, datorklase ar 10 datoriem. Darbinieki rūpējas par telpu un apkārtnes kārtību. Skolā ir labas un draudzīgas attiecības starp skolas personālu, izglītojamiem un viņu vecākiem. Šeit mācības apgūst dažādu tautību bērni: pārsvarā krievi, mācās arī latvieši, baltkrievi, poļi un čigāni.

            Biķernieku pamatskola īsteno 2. modeļa pamatizglītības mazākumtautību programmu, pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu. 2008. gadā skolā tika atvērta 3–4 gadu vecuma bērnu grupa, kur šogad nodarbības apmeklē 14 audzēkņi. Pašlaik skolā mācās 85 bērni, ir deviņi klašu komplekti, 5–6 gadu veco bērnu grupā nodarbības apmeklē 12 bērni.

            „Mūsu skolā visi priekšmeti, izņemot krievu, latviešu, angļu valodu un literatūru, tiek pasniegti bilingvāli,” informē direktors. „Mācot latviešu valodu, grūtības rodas vides dēļ, jo skola atrodas izteikti krieviskajā vidē un latviešu runu bērni dzird tikai skolas sienās.” Visi skolotāji savās stundās un ārpusklases darbā cenšas pasniegt mācību vielu latviešu valodā, nepazīstamo izskaidrojot krieviski. Daudzi skolotāji ir izglītojušies bilingvālās apmācības kursos. Skolas pedagogi pastāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus, piedaloties projektos un izglītojoties paši. „Jebkurā gadījumā, absolvējot mūsu pamatskolu, bērni veiksmīgi mācās vidusskolās un profesionālās izglītības skolās,” stāsta Pāvels Vageļs.

Skolā darbojas dažādi pulciņi. Ar lielu prieku skolēni apmeklē futbola un basketbola pulciņus. Audzēkņi aktīvi piedalās visos novada sporta pasākumos un ieņem godalgotas vietas. 2008./2009. mācību gadā skolas komanda ieguva 1. vietu basketbolā un 3. vietu rajona sporta konkursā „Sporta laureāts – 2008”. Šajā mācību gadā skolas zēnu un meiteņu komanda ieguva 2. vietu basketbolā un arī 2. vietu novadā stafetēs.

            Par iecienītiem skolēnu pasākumiem kļuvušas Veselības dienas, kuras notiek sporta skolotāja vadībā, un Ziemas olimpiāde.

             „Saglabājot novada tautas tradīcijas, mūsu skolas skolēni ārpusklases pasākumos svin Svjatkus, Masļeņicu un apmeklē Krievu namu Daugavpilī,” informē direktors. „Krievu valodas nedēļas laikā tiek organizēta sadzīves priekšmetu, kuri savākti mūsu pagasta teritorijā, izstāde. Ik gadu šī izstāde tiek papildināta ar jauniem eksponātiem. Skolēni tiekas ar pagasta teritorijā dzīvojošajiem meistariem un apskata viņu darbus.”

Skola sadarbojas ar Biķernieku pagastu. Tā telpās tiek organizēti kopīgi pasākumi: Latvijas Republikas proklamēšanas diena, Masļeņica, skolēnu darbu izstādes.

Pagastā atrodas trīs arhitektūras pieminekļi: Lipinišķu pareizticīgo baznīca, Krivošejevas un Pantelišķu lūgšanas nami. Skolēni daudz uzzina par to vēsturi, jo priekšmetu nedēļās un projektu nedēļā skolēni izzina sava novada tradīcijas un kultūru.

            Integrējoties latviskā vidē un piekopjot latviešu tautas tradīcijas, skolā tiek rīkotas Dzejas dienas, Meteņdiena, Mārtiņdienas gadatirdziņš, Mātes diena, Ziemassvētki un Lieldienas.

            Periodiski tiek rīkotas fotoizstādes „Ceļojam pa Latviju”. Skolēni kopā ar skolotājiem ir bijuši Rīgā, Jūrmalā, īpaši aktīvi ceļojuši pa Latgali. Bijuši leļļu muzejā Preiļos, J. Raiņa mājā Jasmuižā, Maizes muzejā Aglonā, Daugavpils keramikas darbnīcā un Daugavpils cietoksnī.

            Skolā darbojas koris. Skolēni katru gadu piedalās rajona dziesmu un deju svētkos. Darbojas „Latvijas dabas motīvu” un „Dekoratīvās mākslas” pulciņi, kur tiek izmantoti dabas materiāli un latviešu nacionālie motīvi. Skolēni veido oriģinālus darbus, kurus pēcāk izmanto telpu noformēšanai svinīgajiem pasākumiem.

 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Patstāvīgs radošums, brīvības un atbildības līdzsvars – tādiem būtu jābūt dzīves un izglītības galvenajiem veselā saprāta izvirzītajiem vērtību orientieriem.
Andris Broks, Latvijas Universitātes emeritētais profesors


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Ričs un Vija darbā „Aka” parādīti kā nekopēja tēva bērni.

 

Kontakti

Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

info@izglitiba-kultura.lv

redakcija@izglitiba-kultura.lv 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.