Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Speciālizdevums

Speciālizdevums

Elektroniskā PDF versija

Abonēt

Lasi avīzē


Šogad laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskajam izdevumam "Vecākiem" aprit 5 gadi.
Pārskatot šai laikā paveikto, esam sagatavojuši rakstu izlasi "Pirmklasnieks"- noderīgu padomdevēju vecākiem, kā sagatavot bērnu skolas gaitām.


Saturā:


ATVADOTIES NO BĒRNUDĀRZA
Kas jāprot pirmklasniekam?

Santa Gindra, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sākumskolas skolotāja. "Skolēnam vissvarīgākā ir sociālo prasmju pārvaldīšana – tās ir prasmes veidot attiecības ar vienaudžiem. Esmu novērojusi, ka tieši tas skolēniem ar katru gadu padodas arvien grūtāk."


PIRMKLASNIEKA STRESS
Ar kādām pārmaiņām sastopas pirmklasnieks, un kā pārvarēt pārmaiņu izraisīto stresu?

Asijata Maija Zeļenko, psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante. "Bērnā rodas stress, jo viņam nav skaidrības par jaunajām situācijām. Ja vecāki palīdz bērnam adaptēties šajā pārbaudījumā, bērns to izdzīvo pārliecinātāks."


SEŠGADĪGAIS BĒRNS SKOLĀ

S. Umbraško, ārste pediatre un fiziskās attīstības pētniece, norāda – ja vecāki nolemj, ka bērns sešu gadu vecumā ir fiziski nobriedis skolas gaitām un konsultējies ar ārstu, tad mācības ir jāuzsāk. „Bet jāņem vērā, ka skolā tad jābūt attiecīgiem solu regulējumiem, atbilstošai mācību slodzei utt. Ja tā nav, mēs zaudējam jauno paaudzi.”


LAI VEIKSMĪGAS SKOLAS GAITAS!
Skolu psihologu un medmāsu atgādinājumi vecākiem.

"Nereti bērns atnāk uz skolu ar tukšu vēderu, jo steigas dēļ nav paēdis brokastis, taču bērnam ir būtiski uzņemt enerģiju ar pārtiku visas dienas garumā."


VAI PASTĀV ATŠĶIRĪBAS ZĒNU UN MEITEŅU UZTVERES PROCESOS?

Linda Tīruma, psiholoģe, treniņu centra „RigaBrain” speciāliste. "Septiņus gadus veca meitene un septiņus gadus vecs zēns vidēji statistiski uzvedīsies atšķirīgi, piemēram, spēs veltīt atšķirīgu laiku, lai pilnvērtīgi koncentrētos, klausītos skolotājā vai citā pieaugušajā, uzvestos klusu un mierīgi."


LASĪŠANAS FITNESS

Baiba Īvāne-Kronberga, rakstniecības maģistre. "Lasīšana aktivē dažādus smadzeņu apgabalus (visvairāk – valodas reģionu), tās laikā smadzenēm tiek piegādāts vairāk skābekļa."


UZSĀKOT SKOLAS GAITAS, SKAŅAS JĀIZRUNĀ PRECĪZI

Romēna Namniece, logopēde. "Ja bērns, jau uzsākot 1. klasi, precīzi neizrunā kādu skaņu vai viņa izteikšanās spējas ir ierobežotas, tad mācību procesā radīsies aizvien jaunas problēmas, kas rezultātā palielinās bērna slodzi, jo viņam būs jāapgūst gan jau iekavētais pie logopēda, gan arī mācību viela klasē."


KREIĻA ADAPTĀCIJA 1. KLASĒ
Kam pievērst uzmanību kreiļa sagatavošanai skolas gaitām?

"Kreilim ilgāku laiku jāļauj lasītajam tekstam sekot ar roku vai pirkstu. Ilgāk jālasa teksti, kas sadalīti zilbēs, un teksti ar lielākiem burtiem."


MĀJASDARBI
Vai un kā vecākiem jāpiedalās bērnam skolas uzdoto mājasdarbu izpildē?

Inga Raškova, skolotāja, Mg. philol. "Mājasdarbi ir daļa no bērnu mācību darba, kura saturs ir skolotāju kompetence, bet bērna attieksme pret mācībām jeb darbu un no tās izrietošā uzvedība vispirms ir vecāku kompetence."


* KĀ PALĪDZĒT PILDĪT MĀJASDARBUS PIRMKLASNIEKIEM, KURIEM IR UZMANĪBAS TRAUCĒJUMI

Anastasija Petrovska, Daugavpils pilsētas skolu psiholoģe un psihologu metodiskās apvienības vadītāja. "Ja bērns sāk spēlēties ar zīmuļiem vai sapņaini lūkoties tālumā, pārtraukt darbu un aptuveni piecas minūtes aprunāties ar bērnu par kaut ko citu, tad atkal var pildīt uzdevumus."


BĒRNS UN ĀRPUSSKOLAS AKTIVITĀTES
Signāli, ka kopējā slodze ir par lielu

Aiga Ukstiņa, krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” psiholoģe, psihoterapeite apmācībā. "Bērna slodzei būtu jāpieaug pakāpeniski, pieaugot vecumam un rēķinoties ar viņa galveno nodarbi – izglītības iegūšanu."


* INTEREŠU IZGLĪTĪBA: 9 JAUTĀJUMI UN ATBILDES

"Audzēkņiem ir dažāda motivācija, kāpēc viņi apmeklē pulciņus. Pētījums parāda, ka visnozīmīgākā motivācija ir „man patīk pulciņa skolotājs”, kas norāda uz skolotāja personības faktora nozīmīgumu, spēju radīt atbilstošu emocionālo vidi pulciņa nodarbību laikā, ko ir grūti nodrošināt formālā skolas mācību procesā."


KĀ UN KĀDĒĻ IZVĒRTĒT BĒRNA INTELEKTUĀLO ATTĪSTĪBU?
Intelekta izvērtēšana ar testiem

Asijata Maija Zeļenko, psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante. "Ja bērnam atzīmes visos priekšmetos ir sliktas, ir pamats raizēm. Vai nu bērns neprot un negrib uztvert informāciju, vai nu viņš atrodas kādā dziļā konfliktā ar jums un savu protestu pauž ar sliktām sekmēm."

KAD VECĀKIEM IR JĀIESAISTĀS BĒRNA UN SKOLOTĀJA ATTIECĪBĀS SKOLĀ?
4 soļi, risinot bērna un skolotāja attiecības

Aiga Ukstiņa, krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” psiholoģe, psihoterapeite apmācībā. "Situācijā, kas bērnam ir smaga, pirmais solis no vecāku puses ir sniegt viņam cilvēcīgu sapratni un atbalstu, piemēram, „tas ir svarīgi, ka tu izstāstīji”, „es redzu, ka sabēdājies, jo nesaņēmi tik labu atzīmi”, „tu jūties aizskarts, dusmīgs, vīlies, neizpratnē” u. tml."

* MĀKSLA NEUZSPIEST SAVU GRIBU

Gunta Dance, Valmieras Viestura vidusskolas psiholoģe, psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeite. "Vecāki, izrādot paaugstinātas prasības daudzveidīgas izglītības apguvē, apmierinot savas ambīcijas, riskē ar bērnu veselību, uzmanības kvalitāti skolas mācībstundās, kā arī bērna interesi un patiku piesaistīties kaut kam noturīgi."

* BĒRNA PSIHOLOĢISKĀ GATAVĪBA SKOLAI

Tests ''Vai bērns ir gatavs skolai?"

Māra Vidnere, psiholoģijas profesore. "Kā atzīst liela daļa izglītības psihologu, vecāki intelektuālo sagatavotību vairāk izprot ar lasītprasmi, rakstītprasmi, rēķināšanas prasmi. Taču ir jāatzīst – bērns var to neprast, taču būt ļoti labā sagatavotības līmenī, t. i., var būt visi priekšnoteikumi, lai skolā mācību procesā viņam nerastos grūtības."

 

Šis elektroniskais izdevums ir 49 lpp. biezs un maksā 6 eiro (summā jau ir iekļauts PVN).
Informācijai: tālr. 25628748; 67096393


Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)