Pirkt e-laikrakstu  Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Interešu izglītība e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Speciālizdevums

Speciālizdevums

Elektroniskā PDF versija6.00 EUR


Apmaksas veids: piesakies sistēmai
vai ievadi kontaktdatus

Pēc maksājuma veikšanas nopirktais izdevums lejupielādēsies jūsu datorā. Jūs saņemsiet arī e-pasta ziņojumu ar saiti uz elektronisko izdevumu (lai lejuplādētu dokumentu, pieteikšanās sistēmai ir obligāta).

Abonēt avīzi

Lasi avīzē


Šogad laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskajam izdevumam "Vecākiem" aprit 5 gadi.
Pārskatot šai laikā paveikto, esam sagatavojuši rakstu izlasi "Pirmklasnieks"- noderīgu padomdevēju vecākiem, kā sagatavot bērnu skolas gaitām.


Saturā:


ATVADOTIES NO BĒRNUDĀRZA
Kas jāprot pirmklasniekam?

Santa Gindra, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sākumskolas skolotāja. "Skolēnam vissvarīgākā ir sociālo prasmju pārvaldīšana – tās ir prasmes veidot attiecības ar vienaudžiem. Esmu novērojusi, ka tieši tas skolēniem ar katru gadu padodas arvien grūtāk."


PIRMKLASNIEKA STRESS
Ar kādām pārmaiņām sastopas pirmklasnieks, un kā pārvarēt pārmaiņu izraisīto stresu?

Asijata Maija Zeļenko, psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante. "Bērnā rodas stress, jo viņam nav skaidrības par jaunajām situācijām. Ja vecāki palīdz bērnam adaptēties šajā pārbaudījumā, bērns to izdzīvo pārliecinātāks."


SEŠGADĪGAIS BĒRNS SKOLĀ

S. Umbraško, ārste pediatre un fiziskās attīstības pētniece, norāda – ja vecāki nolemj, ka bērns sešu gadu vecumā ir fiziski nobriedis skolas gaitām un konsultējies ar ārstu, tad mācības ir jāuzsāk. „Bet jāņem vērā, ka skolā tad jābūt attiecīgiem solu regulējumiem, atbilstošai mācību slodzei utt. Ja tā nav, mēs zaudējam jauno paaudzi.”


LAI VEIKSMĪGAS SKOLAS GAITAS!
Skolu psihologu un medmāsu atgādinājumi vecākiem.

"Nereti bērns atnāk uz skolu ar tukšu vēderu, jo steigas dēļ nav paēdis brokastis, taču bērnam ir būtiski uzņemt enerģiju ar pārtiku visas dienas garumā."


VAI PASTĀV ATŠĶIRĪBAS ZĒNU UN MEITEŅU UZTVERES PROCESOS?

Linda Tīruma, psiholoģe, treniņu centra „RigaBrain” speciāliste. "Septiņus gadus veca meitene un septiņus gadus vecs zēns vidēji statistiski uzvedīsies atšķirīgi, piemēram, spēs veltīt atšķirīgu laiku, lai pilnvērtīgi koncentrētos, klausītos skolotājā vai citā pieaugušajā, uzvestos klusu un mierīgi."


LASĪŠANAS FITNESS

Baiba Īvāne-Kronberga, rakstniecības maģistre. "Lasīšana aktivē dažādus smadzeņu apgabalus (visvairāk – valodas reģionu), tās laikā smadzenēm tiek piegādāts vairāk skābekļa."


UZSĀKOT SKOLAS GAITAS, SKAŅAS JĀIZRUNĀ PRECĪZI

Romēna Namniece, logopēde. "Ja bērns, jau uzsākot 1. klasi, precīzi neizrunā kādu skaņu vai viņa izteikšanās spējas ir ierobežotas, tad mācību procesā radīsies aizvien jaunas problēmas, kas rezultātā palielinās bērna slodzi, jo viņam būs jāapgūst gan jau iekavētais pie logopēda, gan arī mācību viela klasē."


KREIĻA ADAPTĀCIJA 1. KLASĒ
Kam pievērst uzmanību kreiļa sagatavošanai skolas gaitām?

"Kreilim ilgāku laiku jāļauj lasītajam tekstam sekot ar roku vai pirkstu. Ilgāk jālasa teksti, kas sadalīti zilbēs, un teksti ar lielākiem burtiem."


MĀJASDARBI
Vai un kā vecākiem jāpiedalās bērnam skolas uzdoto mājasdarbu izpildē?

Inga Raškova, skolotāja, Mg. philol. "Mājasdarbi ir daļa no bērnu mācību darba, kura saturs ir skolotāju kompetence, bet bērna attieksme pret mācībām jeb darbu un no tās izrietošā uzvedība vispirms ir vecāku kompetence."


* KĀ PALĪDZĒT PILDĪT MĀJASDARBUS PIRMKLASNIEKIEM, KURIEM IR UZMANĪBAS TRAUCĒJUMI

Anastasija Petrovska, Daugavpils pilsētas skolu psiholoģe un psihologu metodiskās apvienības vadītāja. "Ja bērns sāk spēlēties ar zīmuļiem vai sapņaini lūkoties tālumā, pārtraukt darbu un aptuveni piecas minūtes aprunāties ar bērnu par kaut ko citu, tad atkal var pildīt uzdevumus."


BĒRNS UN ĀRPUSSKOLAS AKTIVITĀTES
Signāli, ka kopējā slodze ir par lielu

Aiga Ukstiņa, krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” psiholoģe, psihoterapeite apmācībā. "Bērna slodzei būtu jāpieaug pakāpeniski, pieaugot vecumam un rēķinoties ar viņa galveno nodarbi – izglītības iegūšanu."


* INTEREŠU IZGLĪTĪBA: 9 JAUTĀJUMI UN ATBILDES

"Audzēkņiem ir dažāda motivācija, kāpēc viņi apmeklē pulciņus. Pētījums parāda, ka visnozīmīgākā motivācija ir „man patīk pulciņa skolotājs”, kas norāda uz skolotāja personības faktora nozīmīgumu, spēju radīt atbilstošu emocionālo vidi pulciņa nodarbību laikā, ko ir grūti nodrošināt formālā skolas mācību procesā."


KĀ UN KĀDĒĻ IZVĒRTĒT BĒRNA INTELEKTUĀLO ATTĪSTĪBU?
Intelekta izvērtēšana ar testiem

Asijata Maija Zeļenko, psiholoģe, sistēmisko risinājumu konsultante. "Ja bērnam atzīmes visos priekšmetos ir sliktas, ir pamats raizēm. Vai nu bērns neprot un negrib uztvert informāciju, vai nu viņš atrodas kādā dziļā konfliktā ar jums un savu protestu pauž ar sliktām sekmēm."

KAD VECĀKIEM IR JĀIESAISTĀS BĒRNA UN SKOLOTĀJA ATTIECĪBĀS SKOLĀ?
4 soļi, risinot bērna un skolotāja attiecības

Aiga Ukstiņa, krīžu un konsultāciju centra „Skalbes” psiholoģe, psihoterapeite apmācībā. "Situācijā, kas bērnam ir smaga, pirmais solis no vecāku puses ir sniegt viņam cilvēcīgu sapratni un atbalstu, piemēram, „tas ir svarīgi, ka tu izstāstīji”, „es redzu, ka sabēdājies, jo nesaņēmi tik labu atzīmi”, „tu jūties aizskarts, dusmīgs, vīlies, neizpratnē” u. tml."

* MĀKSLA NEUZSPIEST SAVU GRIBU

Gunta Dance, Valmieras Viestura vidusskolas psiholoģe, psihodrāmas, sociometrijas un grupu psihoterapeite. "Vecāki, izrādot paaugstinātas prasības daudzveidīgas izglītības apguvē, apmierinot savas ambīcijas, riskē ar bērnu veselību, uzmanības kvalitāti skolas mācībstundās, kā arī bērna interesi un patiku piesaistīties kaut kam noturīgi."

* BĒRNA PSIHOLOĢISKĀ GATAVĪBA SKOLAI

Tests ''Vai bērns ir gatavs skolai?"

Māra Vidnere, psiholoģijas profesore. "Kā atzīst liela daļa izglītības psihologu, vecāki intelektuālo sagatavotību vairāk izprot ar lasītprasmi, rakstītprasmi, rēķināšanas prasmi. Taču ir jāatzīst – bērns var to neprast, taču būt ļoti labā sagatavotības līmenī, t. i., var būt visi priekšnoteikumi, lai skolā mācību procesā viņam nerastos grūtības."

 

Šis elektroniskais izdevums ir 49 lpp. biezs un maksā 6 eiro (summā jau ir iekļauts PVN).
Informācijai: tālr. 25628748; 67096393

E-pasts:
Parole
Reģistrēties
Paziņojums

Skolas soma

Bērnu drošība

Pirmklasnieks

Latvijas Izglītības Vadītāju asociācija

LIZDA

Atziņas

Ne ar tehnoloģijām pārbāzta, bet tāda,kuras procesos mērķtiecīgi ir paredzēts laiks jēgpilnām sarunām, lai acis ne monitoros, bet citu cilvēku acīs.Cerams, arī šāds kritērijs parādīsies, 21. gadsimta Latvijas skolas vērtējot.
Aija Tūna, izglītības eksperte


Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Laura bija stipra sieviete, tāpēc viņa savas jūtas apdzēsa pret kaimiņu vīrieti.

 

Kontakti

Laikraksts "Izglītība un Kultūra" 

Galvenā redaktora p.i. - Andris Barkāns

Tālr. 67096393; 25628748

 

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

Galvenā redaktore — Vita Pļaviņa

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 29190557

 

Abonēšanas, reklāmas un mārketinga vadītājs: Andris Barkāns

info@izglitiba-kultura.lv

reklama@izglitiba-kultura.lv

Tālr. 67096393; 25628748

 

Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Maketētāja: Linda Prātniece

redakcija@izglitiba-kultura.lv

 

Izdevēja SIA „AB konsultants” rekvizīti:

Reģ. Nr. 40103361805

Juridiskā adrese: Stabu iela 46/48–61, Rīga, LV-1011 

Biroja adrese: Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV78HABA0551030067643

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu „Izglītība un Kultūra”.

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.