Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Pirmsskolā Nr.1 / 2020

Pirmsskolā Nr.1 / 2020

Elektroniskā PDF versija

Abonēt

Lasi avīzē

Žurnāla PIRMSSKOLĀ janvāra numurā lasiet:

Atklājas nevienlīdzība un zemas algas pimsskolās. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir apkopojusi datus par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba slodzi un atalgojumu. Informācija, kas iegūta no visām 119 pašvaldībām, atklāj nevienlīdzību pirmsskolas pedagogu atalgojumā un noslodzē.

Āra nodarbība „Vējš”. Mērķis: veidot izziņas interesi par dabas parādību vējš, mākoņi, lietus, varavīksne, veicināt bērnu radošo darbību.

Integrētā nodarbība „Pavasara lietutiņš”. Mērķis: bērna veselības un matemātisko priekšstatu pilnveidošana caur kustību aktivitātēm.

Integrētā rotaļnodarbība „Kukaiņi”. Mērķis: nostiprināt prasmi atpazīt kukaiņus, rosināt nosaukt un saklausīt vārdu skaņas un zilbes. Veidot prasmi aplicēt, izmantojot dažādas tehnikas.

Rotaļnodarbība „Pavasaris pie bērza”.

Integrēta vizuālās mākslas rotaļnodarbība „Pirmā sniegpulkstenīte”. Mērķis: sekmēt un motivēt bērna radošo spēju attīstību un estētisko gaumi mākslinieciskā darbībā.

Muzikāli radošā nodarbība „Ūdens mūzikā”. Mērķis: Mudināt bērnus ieklausīties apkārtējās skaņās, rast asociatīvas saites starp ūdens un mūzikas instrumenta (metalofona) skaņām, radīt bērniem pašizpausmes iespējas un gūt savu muzikālo pieredzi.

Didaktiskā spēle „Atmini sēklu”.

Rotaļnodarbība „Vecmāmiņas gudrības kaste”. Mērķis: sekmēt izpratni par zirni kā pākšaugu un tā augšanas īpatnībām, gūt pozitīvu pārdzīvojumu, sējot zirņus.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.


Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)