Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Nr.42; 2011

Nr.42; 2011

Elektroniskā PDF versija

Abonēt

Lasi internetā

Kā vērtējat jaunā izglītība un zinātnes ministra Roberta Ķīļa iecerētās izglītības reformas?

Valdis Lapiņš, Rīgas Hanzas vidusskolas direktors: „Man ir vēl ļoti daudz neskaidru jautājumu par gaidāmajām reformām, uz kuriem gribu saņemt atbildes. Ja nesen mums bija eksperiments ar sešgadnieku mācībām pirmajā klasē, kas īsti neizdevās, kāpēc mēs atkal tomēr pie tā atgriežamies? Ja prasības būs tādas pašas kā iepriekš, kad sešgadniekiem ir nepieciešama gulēšanas, mācību un rotaļu telpa, kur tiks ņemti finansu resursi, lai to visu realizēti, ja esošajās skolās tik daudz brīvu telpu nav? Finansu resursi tādā gadījumā būs nepieciešami arī mācību programmu pārstrādāšanai un sakārtošanai.

Darbu sākusi Draudzīgā aicinājuma kustības jaunā skolu atbalsta projekta "Skolu SOS" mājaslapa

Darbu sākusi Draudzīgā aicinājuma kustības jaunā skolu atbalsta projekta "Skolu SOS" mājaslapa "www.draudzigaisaicinajums.lv", informēja projekta īstenotāji.

Lasi avīzē

AKTUĀLS JAUTĀJUMS

Kā vērtējat jaunā izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa iecerētās izglītības reformas?

SVARĪGI

Ķīlis: Augstākās izglītības sistēmā nepieciešamas būtiskas pārmaiņas kvalitātes paaugstināšanai

Valdība akceptē Ls 2 197 960 piešķiršanu pašvaldībām speciālās izglītības iestāžu finansēšanai

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

Akcentē pedagoga personību

Turpinot meklēt atbildes uz jautājumu, kāds ir konkurētspējīgs pedagogs, Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” gada konferencē „Konkurētspējīgs pedagogs: kompetence, radošums, iedvesma” vienkopus pulcējās vairāk nekā 400 pedagogu un izglītības nozares speciālistu no visiem Latvijas novadiem. Konferencē tika pasniegta arī pirmā Latvijas „Izglītības inovācijas balva 2011”. Balvu un naudas prēmiju 900 un 600 latu apmērā (pirms nodokļu
nomaksas) ieguvuši Druvienas pamatskolas pedagogi (attēlā Druvienas pamatskolas direktore Velga Černoglazova un latviešu valodas un literatūras skolotāja Jolanta Zirne) un pedagogu grupa no Rīgas Angļu ģimnāzijas: Anita Krišmane, Uldis Heidingers, Ilze
Rikmane un Inese Jakubova.

Aicina pieteikt pretendentus konkursam „Gada sporta skolotājs”

Darbu sākusi Draudzīgā aicinājuma kustības jaunā skolu atbalsta projekta „Skolu SOS” mājas lapa

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

No pirmskolas uz sākumskolu

No 27. oktobra līdz 1. decembrim Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizē reģionālās konferences „No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve” pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem par integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem aprobācijas rezultātiem un pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pēctecību. Pirmās konferences dalībnieki 27. oktobrī pulcējās Rīgas Valda Zālīša pamatskolā. Klātesošos uzrunāja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Imants Vasmanis.

Sporta nodarbības Rīgas 154. PII

Sporta aktivitātes rudenī

Meža skola

Saldus pirmsskolas izglītības iestādē „Īkstīte” jau divus gadus tiek organizēta padziļināta dabas pētīšana un izzināšana. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Santa Megne stāsta, ka pirmskola atrodas ļoti brīnišķīgā vietā, netālu no Kalnsētas parka, Veides meža un atjaunotās zirgu kūts. Apkārtne rosināja organizēt nodarbības dabā, veidot bērniem prasmes dzīvot saskaņā ar dabu, ieraudzīt, sadzirdēt un sajust to, ko citi varbūt nemaz nepamana.

NUMURA TĒMA

No tradicionālās uz zināšanu sabiedrību

No 24. līdz 27. oktobrim Rīgā norisinājās Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, kurā notika vairākas
plenārsēdes, darbojās 8 dažādu zinātņu nozaru sekcijas un 44 apakšsekcijas, kā arī tika aplūkots valsts pētījumu programmu ietvaros paveiktais. Pedagoģijas un psiholoģijas sekcijas „Izglītība izaugsmei: pagātne, tagadne un nākotne” darbu kongresā vadīja Dr. habil. philol. Dace Markus, Dr. habil. paed. Tatjana Koķe, Dr. paed. Aīda Krūze un Dr. paed. Iveta Ķestere.

Tomēr plāno saglabāt esošo izglītības iestāžu akreditācijas kārtību

AKTUĀLI

Vai patriotismu iespējams ieaudzināt?

Ziemeļvalstu ģimnāzijā, ko par savām otrajām mājām sauc 848 skolēni un 85 pedagoģiskie darbinieki, skaļais vārds „patriotisms” ikdienā netiek lietots. Daiga Ruhmane, Ziemeļvalstu ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā, pārliecināta, ka pamati dzimtenes mīlestībai tiek ielikti ģimenē – vienkārši un bez lieka patosa, veicot ikdienišķus darbus, bērni un jaunieši vislabāk mācās mīlēt dzimteni. Svinīgais sarīkojums, svētku koncerts, muzeja apmeklējums, brauciens uz Brāļu kapiem vai kritušo karavīru piemiņas vietām ir skaists papildinājums vēstures stundām un klases stundām, kuras veltītas kādai Latvijas
valsts vēstures lappusei.

METODISKIE MATERIĀLI

Daži aspekti par drošību internetā

Pedagogi piedāvā netradicionālas metodes skolēnu lasītprasmes uzlabošanai

 


Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)