Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti e-žurnāls Vecākiem e-Pirmsskolas Izglītība Abonēt

Nr.3 (469); 2015

Nr.3 (469); 2015

Elektroniskā PDF versija

Abonēt

Lasi avīzē

AKTUĀLI

Pedagogiem skaidrību par algām sola viest vien maija vidū

VIEDOKLIS

Šodiena, kas rada nākotni. Kā iet pa plānu ledu

Aija Tūna speciāli laikrakstam „Izglītība un Kultūra”

DISKUSIJA

IZM priekšlikumi bez izvērtētām sekām jeb Nerod atbildi, kurš ir ieguvējs

Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgās amatpersonas 3. februārī uz sarunu aicināja Latvijas Pašvaldību savienība, novadu pašvaldību un izglītības iestāžu vadītāji, lai apspriestu IZM ierosinātās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, kā arī daudzās neskaidrības, kas radušās jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas otrās kārtas laikā.

IEROSMEI

Piedāvāju alternatīvu pedagogu algu modeli

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Dr. philol. Normunds Dzintars uzskata, ka jāveido tāda pedagogu finansiālās motivācijas sistēma, kas piesaistītu talantīgus skolotājus.

SPORTS

Skolēniem slēpot ļoti patīk!

SVĒTKI

Deju svētki ir tautas kustība, kur esošajam modelim vajadzētu saglabāties

Baiba Šteina, speciāli "Izglītībai un Kultūrai"

ATZINĪBA

Panākumi rodas, ja ir komandas atbalsts

Lai izceltu un atbalstītu tos Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kuri ir devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Latvijas Universitātē (LU), Gada skolotāja balvu un rektora atzinības rakstu šogad ir saņēmušas Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Inta Augustāne un Saldus 2. vidusskolas matemātikas skolotāja Skaidrīte Rozentāle, savukārt LU Gada skolas direktora balva ir piešķirta Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai.

VĀCIJAS PIEREDZE

Bādenes-Virtembergas veiksmes recepte – augstākās izglītības sistēma

TEHNOLOĢIJAS

Laikam pa priekšu jeb Iegūts īpašs statuss

„Iekļūšana elitārā inovatīvas izglītības pieejas klubā „Microsoft Showcase School” ir gan sava veida statusa iegūšana, gan atzinība par jau paveikto – par to, ka savā mācību iestādē esam radījuši inovatīvu mācību vidi. Salīdzinājumā – tas ir kā iegūt kinobalvu „Oskars”, kas norāda, ka šī filma ir atšķirīga, to ir vērts redzēt. Ja vēlaties redzēt jaunu pieeju izglītībā, tad tā ir Liepājas Raiņa 6. vidusskola,” ar lepnumu stāsta direktors Kārlis Strautiņš.

IESPĒJAS

Eiropas Parlamentā arī Latvijas jaunieši

IZSTĀDE

Ko un kur mācīties – atklāj izstādē „Skola 2015”!

DIASPORA

Nav pieļaujams, ka latviešu bērni diasporā aizmirstu savu dzimto valodu

Saruna ar Dainu Grosu, kas pašlaik ir Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē izglītības nozares vadītāja.

KULTŪRVĒSTURE

Lejaskurzemes valodas bagātības Jēkaba Janševska darbos

KULTŪRA

Saulesbērns un Nākotnes cilvēks jeb Pārdomas pēc pirmizrādes „Raiņa sapņi” Nacionālajā teātrī

ATBALSTS SKOLOTĀJAM

Skolotāju neapmierinātība ar sevi – negatīvisma avots skolā

Kaspars Bikše, Latvijas un Dānijas augstskolu lektors, publicists

METODISKIE MATERIĀLI

Spēles no otrreiz pārstrādājamiem materiāliem

Santa Tinkusa, Zvejniekciema vidusskolas informātikas skolotāja un 7. klases audzinātāja

PROBLĒMA

Mobings darbā, tā raksturojums, pazīmes

Nobeigums. Sākums 15. janvāra un 29. janvāra numurā. Profesores Dr. psych. Gunas Svences apkopotie materiāli, izmantojot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesionālā maģistra studiju programmas studentu pētījumus (Siliniece, 2009; Grīvza, 2012; Lustika, 2010; Šuke, 2007).

GRĀMATPLAUKTS

Aizrauj domu gaitas tēlos

Baiba Felce, Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes lektore

Rodas izjūta, ka kāds tev dod padomu vai atbildi

Iveta Jančevska, Valmieras 5. vidusskolas bibliotekāre

 


Kontakti

Izdevniecības vadītāja: Violeta Brenčeva

Tālr. 26002264

E-pasts: info@izglitiba-kultura.lv

Izdevniecības galvenā redaktore: Vita Pļaviņa

Tālr. 29190557

E-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv 

vecakiem@izglitiba-kultura.lv

 

 

Laikraksts "Izglītība un Kultūra"

Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskais pielikums "Pirmsskolas Izglītība"

Elektroniskais žurnāls „Vecākiem”

No 2019. gada augusta e-izdevumus izdod SIA "V-Media" (Reģ.nr. 4010336926) un SIA "Unigunde" (50003635891)