Abonēšana    Pirkt e-laikrakstu Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Viedokļi Intervijas Foto Interešu izglītība Pielikums vecākiem Pirmsskolas izglītība
Aktuāli: Ceļvedis izglītībā     |     Metodiskie materiāli     |     Svētki

Raksti, viedokļi un intervijas

Vēsture, jaunatne, politika

Vēsture, jaunatne, politika

No 2011.gada jūnija līdz 2015.gada maijam Daugavpils Universitāte piedalījās Eiropas Savienības(ES) 7.ietvarprogrammas projektā Vēsturiskā atmiņa, jaunatne, politiskais mantojums un pilsoniskā aktivitāte jeb MYPLACE, kuru koordinēja Vorvikas Universitātes un vēlāk Mančestras Universitātes profesore Hilarija Pilkingtone (Hilary Pilkington; Lielbritānija) un kurā sadarbojās 14Eiropas valstu pētnieki.

 

 

 

RPIVA īpašā misija- izcilība un līderība pedagoģijā

RPIVA īpašā misija- izcilība un līderība pedagoģijā

Izglītībai mūsdienu sarežģītajā un dinamiskajā sabiedrībā ir arvien lielāka nozīme. Runājot par Latvijas valsts attīstības perspektīvām, kā vienu no galvenajiem izaugsmi, konkurētspēju un produktivitāti rosinošajiem faktoriem vienmēr pieminam izglītību. 

Obligāta vidējā izglītība – ekonomikai un tautas intelektam

Obligāta vidējā izglītība – ekonomikai un tautas intelektam

Latvijas sabiedrībā pastāv kopīga izpratne un vienošanās, kas nostiprināta arī publiski, piemēram, Nacionālajā attīstības plānā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030, arī pulka citus dokumentos, ka mūsu valsts tautsaimniecības pilnveides un tautas labklājības pieauguma galvenais virzītājspēks ir izglītība. Intelekta ekonomika ir skaidrs virziens, ko nospraudušas valdības un ko atbalsta zinātnieki un ekonomikas eksperti. 

Atvērti sarunai un sadarbībai ar trešo valstu valstspiederīgajiem studentiem

Atvērti sarunai un sadarbībai ar trešo valstu valstspiederīgajiem studentiem

Jau kopš pērnā gada nogales biedrība Patvērums Drošā māja”” kopā ar sadarbības partneri biedrību Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA) īsteno projektu Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem. Lai īstenotu mērķi pilnveidot un paplašināt dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību darbam ar trešo valstu pilsoņiem (tie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis) un stiprinātu viņu prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, projekta aktivitātes ir īstenotas septiņos Latvijas novados, kopā mācot apmēram 120jomas speciālistu.

Būt vai nebūt Valsts ģimnāzijām* [1]

IZM apdraud, mūsu, skolēnu tiesības

 

Varas apžilbinātie, arvien vairāk attālinoties no realitātes, liekas, sevi uzskata par nemaldīgiem likteņa lēmējiem. No sev vien saprotamiem augstumiem tie vēro pasauli un, sajaucot patiesību ar meliem, spēlējas ar ļaužu likteņiem, augsprātīgi neievērojot pašu radītos draudus un netaisnību, ko nodara tiem, kas nenoguruši strādā nākotnes vārdā. Ar inkvizitora dogmatisko paštaisnību, kam paši akli tic, tie tiecas uz subjektīvu pašizdomātu nākotni un uzskata, ka, kādam piešķirot, citam atņemot, varēs šo mērķi piepildīt, neaizdomājoties par rūgtumu, šaubām un nedrošību, ko rada, sajutuši spēku, kas piemīt varai. 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties

Vajadzīgs Flash, lai spēlētu!Aptauja

Vai atbalstāt obligātu izvēles eksāmena ieviešanu ķīmijā vai fizikā?
Apskatīt vecākas aptaujas

Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Edgars ir pārdzēris visu, kas viņam ir.

Kontakti: SIA "AB konsultants"

Marijas iela 2, 4.stāvs, Rīga, LV-1050

T. 67357585, F. 67357584,

Galvenā redaktore: Daiga Kļanska

e-pasts: daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Reklāmas un mārketinga vadītāja: Ineta Broka

e-pasts: reklama@izglitiba-kultura.lv

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu "Izglītība un Kultūra".

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.