Eiro kalkulators
Izmantots oficiālais valūtas kurss 0.702804 Papildus informāciju meklējiet šeit
Abonēšana    Pirkt e-laikrakstu Laikraksta tirdzniecības vietas    Kontakti    Reklāma
   

Seko līdzi jaunumiem: Twitter Draugiem.lv Facebook
Sākums Raksti Viedokļi Intervijas Foto Interešu izglītība Pielikums vecākiem Pirmsskolas izglītība

Raksti, viedokļi un intervijas

Augstskolās pilnveido sadarbību ar studējošajiem trešo valstu pilsoņiem [1]

Lai pilnveidotu un paplašinātu dažādu institūciju un profesionāļu sadarbību ar trešo valstu pilsoņiem (ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis) un stiprinātu viņu prasmes un spēju īstenot integrācijas pasākumus, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar sadarbības partneri biedrību „Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija” kopš pagājušā gada nogales īsteno projektu„Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem”. Projekta specifiskais mērķis ir stiprināt spēju īstenot integrācijas pasākumus dažādos pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru dialoga prasmes.

Skolas bibliotēka. 21.gadsimta digitālā pasaule, un, kā ir pie mums? [2]

Skolas bibliotēka. 21.gadsimta digitālā pasaule, un, kā ir pie mums?

Vēl pavisam svaigi iespaidi par redzēto un dzirdēto 13. marta starptautiskajā forumā „Skola digitālajā laikmetā”. Izglītības politikas veidotāji aicināja pārveidot izglītības vidi skolās – nest datorus gaiteņos, pārveidot skolas vizuālo un funkcionālo tēlu, sarūpēt jaunas mēbeles, izdomāt jaunas mācību metodes un pieejas u.tml. Šajā forumā un citos pasākumos neviens neaicina atvērt plašāk skolu bibliotēku durvis, ielaist iekšā skolā tos zināšanu un kultūras dārgumus, kas glabājas gan mazajā skolas bibliotēkā, gan Latvijas un pasaules lielākajās bibliotēkās. Runājam par to, ka, jā, – skolēniem ir viņu domāšana, jā, mainās viņu dzīves un mācīšanās stils, ko nenoliedzami ietekmē digitālā pasaule, rīku un ceļu, lai piekļūtu šai pasaulei, daudzveidība. Runājam par digitāli dzimušajiem.

Skolas bibliotēka. Apgaismības idejas Latvijā 18. – 19.gadsimtā, un, kā ir tagad? [5]

Skolas bibliotēka. Apgaismības idejas Latvijā 18. – 19.gadsimtā, un, kā ir tagad?

Apgaismības pārstāvju praktiskās un teorētiskās darbības galvenais komunikācijas līdzeklis bija iespiestais vārds. Uzskatīja, ka zinātniskās un praktiskās zināšanas ir sociālās labklājības pamats, kas iegūstamas, lasot labas un derīgas grāmatas. Tāpēc liela uzmanība tika veltīta literatūras un lasīšanas popularizēšanai, lasīšanas biedrību izveidošanai, publisku bibliotēku ierīkošanai un darbībai. Tā bija cīņa pret māņticību, aizspriedumiem, tumsonību, dogmatismu un reliģisko fanātismu.

It kā iekļaujoša izglītība uz tūkstošiem ignorētu skolēnu rēķina

It kā iekļaujoša izglītība uz tūkstošiem ignorētu skolēnu rēķina

ES struktūrfondu līdzekļi novecojušas izglītības sistēmas uzturēšanai

Lai gan iekļaujoša izglītība personības vispusīgai attīstībai ir Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. (IAP) virsmērķis, gan pašas pamatnostādnes, gan to Rīcības plāns 2015.-2017. gadam ir klajā pretrunā gan ar Latvijas izglītības realitāti, gan pašu IAP mērķi. Latvijas Disleksijas biedrība pret esošo IAP iebilda jau paša politikas dokumenta izstrādes gaitā 2013. gadā, bet biedrības ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) nesaskaņotais viedoklis pazuda pat no Ministru Kabineta (MK) 2013. gada 16. decembra sēdes protokola. Sēdes laikā IZM nebija pretargumentu Latvijas Disleksijas biedrības un biedrības „Vecāki par izglītību” viedoklim, ka ir jāveido sistēma, ka speciālās izglītības pakalpojums ir piesaistīts konkrētam skolēnam, ne tikai institūcijai – speciālajai skolai vai klasei, un līdz ar to nav skolēnam mobili pieejams jebkurā skolā un jebkurā izglītības pakāpē. 

21. gadsimta izaicinājumi Latvijas augstākajai izglītībai

21. gadsimta izaicinājumi Latvijas augstākajai izglītībai

Nesenā ekonomiskā krīze radīja situāciju, kad sabiedrība sāka uzdot pamatotus jautājumus par Latvijas izglītības kvalitāti. Sabiedrības jautājumi ierobežota finansējuma apstākļos pārtrauca to relatīvo komfortu augstākās izglītības sistēmā, kas valdīja kopš 90. gadiem, liekot augstskolām pievērst lielāku uzmanības šodienas izaicinājumiem. 

E-pasts:
Parole
Reģistrēties


Aptauja

Vai atbalstāt obligātu izvēles eksāmena ieviešanu ķīmijā vai fizikā?
Apskatīt vecākas aptaujas

Gadās arī tā...

No skolēnu domrakstiem:
Viņi abi iemīlējās apavu veikalā jau no pirmā acu uzmetiena.

Kontakti: SIA "AB konsultants"

Marijas iela 2, 4.stāvs, Rīga, LV-1050

T. 67357585, F. 67357584,

Galvenā redaktore: Daiga Kļanska

e-pasts: daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv

Reklāmas un mārketinga vadītāja: Ineta Broka

e-pasts: reklama@izglitiba-kultura.lv

 

Stingri aizliegts portālā www.izglitiba-kultura.lv un avīzē "Izglītība un Kultūra" publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez redakcijas rakstiskas piekrišanas. Ja rakstiska atļauja no laikraksta redakcijas ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz laikrakstu "Izglītība un Kultūra".

Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.